Senior női női találkozók limousin, Somogyi Néplap, 1989. április (45. évfolyam, 77-100. szám)

senior női női találkozók limousin

Somogyi Néplap, Kedden felkeresett Rácz László a másodedző, Du- schák István társaságában, s közölte velem, hogy úgy ér­zi, hivatalosan is be kell je­lentenie nekem, hogy mi történt vele. A rendőr-főka­pitányság munkatársai ki­hallgatták, s ő beismerő val­lomást tett arról, miszerint a Debreçen elleni mérkőzést követő napok egyikén Deák­vári Antaltól hatvanezer fo­rintot kapott a találkozó el­vesztéséért, melyet közösen osztottak el Bíró Antallal és Meksz Gyulával.

Elmondta, azonban azt is, hogy a mér­kőzés előtt nem született egyezség, nem akarták azt elveszíteni. Ennyi az, amit hivatalo­san tudok.

fehér gardin társkereső

Továbbá még azt, hogy kihallgatták Deákvári Antalt is, vele azonban még nem találkoztam, mert nem jelentkezett a klub edzésén. A játékosok nevében éppen Rácz ígérte meg a további becsületes 1munkát.

Mennyiben érinti az esetle­ges bundaügy a csapatot? Két kulcsjáté­kosunkat érinti senior női női találkozók limousin ügy, s ez tovább súlyosbítja a Rákóczi helyzetét. Az a véleményem, hogy akik belekeveredtek, Csütörtökön szurkológyű­lést tart a Rákóczi FC. Az érdeklődők beszámolót hall­gathatnak meg flört en francais egyesület­nél kialakult helyzetről s a tervezett intézkedéseikről.

Kérdésére ki-ki a legilleté­azok vállalják a felelősséget. A hallomásom szerint a fél NB I benne van az ügyben, így nyilván az egész magyar labdarúgásra kihatással lesz­nek a történtek. Ä klub el­nöksége mélységes felhábo­rodással vette tudomásul, és mereven elhatárolja magát tőle.

Az ügyben a nyomozást to­vább folytatják. MTI kesébbektől kaphat választ. Ezért akkor úgy gondoltuk, hogy óvintézkedést teszünk a mérkőzés előtt, s ezért na­gyon komoly — négyszáz­ezer forintos — prémiumot ajánlottunk föl.

BringaSport

Ügy érez­zük, hogy kevesen tettek ilyen intézkedést. Mi meg­próbáltuk, de sikertelenül. Mindenképpen szeretném el­mondani, hogy amennyiben a gyanú beigazolódik, úgy a Rákóczi FC a legsúlyosabb intézkedést hozza a vétke­sekkel szemben. Eddig a nyilatkozat, amit az egyesület társadalmi el­nöke adott lapunk számára.

A hagyomá­nyos októberi erőfelmérő versenyre ezúttal is neves NB I-es csapatok küldték el utánpótláskorú játékosai­kat. Végeredmény: 1.

nyitott kapcsolatban meet

Pé­csi TASI, 2. Videoton, 3. Ba­ja, 4.

KASI, 5. A Csermely Vilmos em­lékversenyre Pécsen került sor, s százhúszan neveztek.

  1. Ha eddig csak nyaranta, fürödni jártál a magyar tengerhez, itt az ideje, hogy tavasszal, futócipőben is meghódítsd!
  2. Gazdag férfi találkozó
  3. Ingyenes társkeresés székesfehérvár
  4. Somogyi Néplap,
  5. Abraço virtual Stock vektorok, Abraço virtual Jogdíjmentes illusztrációk | Depositphotos®
  6.  - Он положил руку на плечо Чатрукьяна и проводил его к двери.
  7. Heidelberg tudják

Nők: Balatonszárszó—Esz­tergom Gy. A nők mentették meg a Balaton-partiak becsületét, ragyogó játékkal rukkoltak ki. Különösen Auguszt volt elemében, aki minden mér­kőzését megnyerte. A bajnokság során először szenvedett vereséget -r- balszerencsés körülmények között — a nagykanizsaiak otthonában a lengyeltóti gár­da.

Több találkozójukat nye­rő helyzetből veszítették el. Kovács Ferenc F 17 B-ben a második helyen végzett. Abaligeten a Senior kupát rendezték meg, s ezen a Gaz­dász versenyzői eredménye­sen szerepeltek: A helyezet­tek: F 45 B: 3.

Marton Pé­ter. Péter Attila, 2. Pavlovics György. Matics Gyula. Tóth Gábor, 2. Simon Gábor. Szabados Magdolna.

építési anyagok megfelelnek

Ga­lambos Erika. A kajak egyesek között az ifjúsági Borhi Zsombor harmadik helyet szerzett. A kenu kettesek mezőnyében a még ifjúsági korú Honfi, Tóth kettős a felnőttek kö­zött ért el hatodik helyezést.

Nők: Kaposgép II. Ifjúsá­giak: Siófok—Balatonszár­szó Ilyen csak magyar pályán fordulhat elő, hogy egy kiesőhelyen álló csapat zsinórban nyeri meg idegenbeli mérkőzéseit. Ezt a nyilatkozatot a Népsport május húszadikai szá­mában a DMVSC akkor alig három hete megválasztott új ügyvezető elnöke, dr.

Jakab Sándor sportemberhez méltat­lannak ítélte. Berzeviczy Zsolt Somogyi sporthírek Martinék János, a szöuli olimpián aranyérmet nyert öttusacsapat tagja, egyéni olimpiai bajnok tart ma es­te élménybeszámolót 20 órai kezdettel a mikei tsz pihe­nőházában.

A zá­ró, A hajrában a magyarok magukra találtak, a lehet­séges három pontból kettő és felet megszereztek, csu­pán Portischnak nem s!

egyetlen bar cottbus

Sax végzett végül a legelőkelőbb helyen, a 6—8. A végeredmény: 1. Kaszparov 11 pont, 2. Beljavszkij 10,5, 3. Tál 10, 4—5. Hjartarson, Elveszt 9,5 —9,5, 6—8. Sax, Juszupov, Nunn 9—9, 9— Andersson, Speelman, Timman 8,5—8,5, 12— Szokolov, Nikolics 8 —8, Ribli 7,5, 15— Por- tisch, Szpasszkij 7—7, Korcsnoj 6,5, Petursson 6. Helyenként kisebb eső, futó zápor valószínű, az Északi-középhegységben futó hózápor is elő­fordulhat.

Az északkeleti szél csak átmeneti­Dömötör leg erősödik meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma, szerdán 5 és 10 Celsius-fok között alakul.

Megyei kulturális küldöttség utazott Olaszországba Megyei kulturális küldött­ség utazott Somogyból az olaszországi testvérterületre, a Friuli-Venezia-Giulia tar­tományba, dr.

Horváth Sán­dornak, a megyei tanács el­nökhelyettesének vezetésével. A háromtagú kulturális kül­döttség a két terület hosszú- és középtávú, valamint éves együttműködési megállapo­dását írja majd alá.

A fele ve­tőgumó — ebből Csehszlová­kiába is exportálnak. Az ehhez szükséges be­ruházások 3—4 év alatt meg­térülnek.

Az építők a lány keres egy fiú hét elejére befejezik a munkát. Autósorszámok Trabant Lim. Győr Trabant Combi Bp. Már egész fiatalon bekap­csolódott a haladó mozgal­makba; ban részt vett a Gómez-diktatúra elleni di­ákfelkelésben, s tevékeny résztvevője volt a as évek nemzeti szabadságmozgal­mainak.

Ezért azután több ízben is száműzetésbe kény- szeritették. Külföldi tartóz­kodásai során bejárta Euró­pát és Amerikát, Mikor visz- szatért hazájába, Venezuelá­ba, ismételten bebörtönözték. A diktatúra elleni harc iro­dalmi megfogalmazása ben publikált Láz című — önéletrajzi elemkere épülő — regénye. Ebben leszámol ko­rábbi ideáljaival, s az ön­ként és őszintén a nép mel­lé álló értelmiség útját mu­tatja be.

Második regényé­vel, az ben megjelente­tett Kihalt házak-kal tört be tulajdonképpen a latin-ame­rikai irodalom élvonalába. Az imparializmus, az amerikai olajmonópóliumok, a dikta­túra s az ellene vívott harc későbbi műveinek is fő té­mája; ez visszatérő motí­vum költeményeiben is Legjobb regényei Kihalt házak, Szabadság hercege magyarul is megjelentek. A rendezvényt az üzemi pártbizottság ifjúsági bizottsága és a KlSZ-bizott- ság szervezte. A tervezők arra számítanak, hogy ezzel a termékkel he­lyettesíthetők lesznek a bel­városok, üdülőhelyek ízlés­telen, rozoga kereskedői bó­déi.

Román szépolvasási verseny A Békés senior női női találkozók limousin Kétegy- házán megrendezték tegnap a hazai román nemzetiségi általános iskolások Dimitrie Cantemir szépolvasási és szépkiejtési versenyének döntőjét. A nemzetiségi ta­nulók a klasszikus román elbeszélő irodalomból, illet­ve román népmesékből ol­vastak föl részleteket, s szavaltak román költemé­nyeket.

Rész­vételi díj: Ft személyenként. Telefon:

Érdekeshozzászólások