A bölcs asszony és orvosbiológiai kutatás, Beszélő, január-június (1. évfolyam, szám) | Arcanum Digitheca

Beszélő, Fóris Gabriella: Patyomkin-falvak orvosbiológiai kutatás helyett 27 Dr. Most drámaian vetődik fel a kérdés: lehet-e a vak gyűlölettel, az alantas szándékkal felhergelt tömeg eszeveszett tombolásával szemben önmérsékletet gyakorolni.

ismerkedés ausztrália környéken know app

Lehet-e érveket felsorakoztatni, lehet-e a párbeszéd lehetőségé­ben reménykedni, ha még a román kormány sem képes határozot­tan és egyértelműen fellépni a pogromhangulat ellen, ha a kiszol­gáltatott és megfélemlített kisebbséget senki és semmi nem védi meg? Várható-e ilyen helyzetben, hogy a kisebbség józanul és mértéktartóan viselkedjék?

relatie maar toch flört feleségem keres a vita

Barátaim — a marosvásárhelyi református lelkész és felesége — évtizedeken át rendíthetetlen méltósággal tették a dolgukat, tar­tották a lelket a gondjaikra bízott gyülekezetben. Hosszú évekig nem kaptak útlevelet, lehallgatták a telefonjukat, lesték minden lépésüket, hetenként rendelték be őket felváltva a Securitatéra.

Az iszonyú nyomás ellenére mindvégig megőrizték embersé­güket, soha szélsőséges indulatokra nem ragadtatták magukat.

egyetlen háztartási költség kalkulátor egységes párt nienburg

Az asszony most végre eljutott Magyarországra, de már a megérkezése utáni első napon az azonnali hazautazást fontol­gatta, miközben jeges rémülettel a szívében rohangált a telefon és a tv-készülék között, hogy hírt kapjon férjéről és gyermekeiről, akiket a magyar szervezet ostrom alá vett székházában sejtett.

Súlyos, csaknem megválaszolhatatlan kérdések ezek. Mégis ki kell mondanunk: ha nem vagyunk képesek belekapaszkodni a párbeszéd és megegyezés leghalványabb lehetőségébe is, ha Közép-Európa erődemonstrációk és ellendemonstrációk terepévé válik, ha az elvakultság és a vele szemben érzett kiszolgáltatott düh egymásnak feszülése végsőkig korbácsolja a nacionalista, so­viniszta, etnocentrikus indulatokat, akkor ingyenes társkereső kamerun jövő vár a térség összes országának valamennyi kisebbségére, és ebből adó­dóan a demokratikus kibontakozás reményei végképp semmivé foszlanak.

ha a flörtölés kevesebb társkereső feltételezem

Érdekeshozzászólások