Párbeszéd megismerni egymást

Організація

Van ideje a perbeszédnek és van ideje a párbeszédnek. Eredménye azonban csak a párbeszédnek párbeszéd megismerni egymást, hiszen a pereskedésben van, aki nyer, van, aki veszít.

A párbeszédben mindkét fél nyerhet. Szlovákok és magyarok perében most itt a változás szele. Roman Holec ben még joggal szólhatott arról a Meghasadt múlt című tanulmánykötethez írt soraiban, hogy nem működik a politikusok és az értelmiségi és művészeti elitek közötti kommunikáció.

párbeszéd megismerni egymást

Ám épp ez a magyarul és szlovákul is megjelent tanulmánykötet jelezte, hogy valami változott: képesek vagyunk egymásra figyelni. Azt, hogy a történészek körében az új nemzedék elvetette a régiek politika vezérelt, múltváltoztató törekvéseit, nemcsak a Holec előszó jelzi, hanem például sok egyéb mellett Miroslav Michela Trianon labirintusaiban címmel idén megjelent kötete is.

Az Egyesült Államokelleni Bár nyilvánvalóan fennáll alehetőség arra, hogy minőségileg magasabb szintre emeljék a NATOszerepvállalását a világnak ebben a részében, a Szövetségnekkétoldalú kapcsolatok kiépítésére kell törekednie az arabországokkal, és foglalkoznia kell biztonsági problémáikkalis.

A művészvilágban és a tudományos életben már tíz évvel ezelőtt is jócskán akadtak pozitív jelek, de ezeknek alig volt társadalmi kihatása, ezért Holec joggal tekinthette a történészeket úttörőknek. Szlovákiában az ezeréves magyar elnyomás gondolatát sikeresen sulykolták be az egymást követő nemzedékekbe, Magyarországon pedig mélyen hallgattak arról, hogy a szláv-magyar együttélés a honfoglalás óta tart.

  1. Egységes párt speyer
  2. Május 3-án a katolikus, a református, az evangélikus és a metodista felekezet képviselői ültek asztalhoz.
  3. Algériai tévébemondónő a vallásközi párbeszédről | Magyar Kurír - katolikus hírportál
  4. Korai kapcsolat társkereső

Emberfeletti munka vár tehát a történészekre, ha rendbe akarják tenni mindkét országban a közgondolkodást, ha növelni akarják az egymásra vonatkozó valós ismereteket. Ma még ott tartunk, hogy a szlovák gyerek nem érti, miért élnek magyarok viszonylag tömegesen Dél-Szlovákiában, Magyarországon meg akad olyan ember, aki szerint a szlovákok az I. Ezen az előítéletes szembeálláson nem segít a politikai közeledés, aminek mégoly látványos jeleit könnyen lehet a reálpolitika kikényszerítő, de éppen emiatt ideiglenes hatásának tartani.

A politika területén akkor érezhetünk tartósnak látszó eredményeket, ha a kényesebb kérdések is előkerülnek és megoldást nyernek. Ehhez azonban nem párbeszéd megismerni egymást, azaz nem vádaskodással, hanem őszinte, nyílt párbeszéddel lehet eljutni.

Account Options

A kormányközi vegyesbizottság vagy a parlamentek együttműködése mellett okvetlenül szükséges egy, sőt akár több civil kezdeményezés is. Olyan, amelyben nem legyőzni akarjuk egymást, sőt első körben talán meggyőzni sem, hanem a kölcsönös megismerés a fő feladat, a kinek-kinek fájó pontok megmutatása a másik fél számára.

Úgy érzem ban megérett erre az idő.

párbeszéd megismerni egymást

Idén januárra készült el az a felmérés, amely szerint a magyar felnőtt lakosság negyede rossznak tartja a szlovák-magyar viszonyt, de még azok közül is sokan szeretnék javítani, akik alapjában jónak vélik: minden második ember jobb kapcsolatot akar.

De nemcsak ezért kell lépni. Anton Hykisch írása, a Csöndesen és közelebb szintén választ kíván.

párbeszéd megismerni egymást

Nem mehetünk el szó nélkül Jozef Hajko felvetése, a magyarokkal való megbékélés és a 45 után történtek miatti bocsánatkérés gondolata mellett sem. Elég belelapozni a budapesti és a pozsonyi telefonkönyvbe, hogy szembe tűnjék: mennyi a szlovák név itt, a magyar ott. Évszázadok üzennek az együttélésről, ha úgy tetszik, a vércseréről.

párbeszéd megismerni egymást

Gondoljuk meg: van-e két olyan nép, amely jobban hasonlít egymásra, mint a szlovák és a magyar? Ha csak a mentalitás, a gasztronómia és a folklór megannyi mozzanatára gondolunk.

A Párbeszéd eredményei

Érdemes emlékeztetni Korec bíboros húsz esztendeje Budapesten mondott szavaira, miszerint Cirill és Metód munkáját Szent István folytatta a Kárpát-medencében. Ha máshonnan nézzük is, és nemegyszer másképpen magyarázzuk, közös a történelmünk.

  • László Tamás: A személyközi párbeszéd három eleme: a játék, a tükrözés és az élmény
  • Kezdeményez az társkereső
  • Társkereső oldal, mint happn
  • Keresek női gyengédségre

Közös hazában a magyar és a szlovák nép egésze ebben az országban élt láttunk hozzá a két modern nemzet megteremtéséhez. A XIX. Magyarosítással, szlovákosítással.

párbeszéd megismerni egymást

A kölcsönös sérelmek fölidézése helyett a XXI. Számot vetve a múlttal és keresvén az együttműködés lehetőségeit. Megismerni egymást, késznek lenni a párbeszédre. Ezt a készséget fejezi ki december 3-án az Együtt az úton — magyarok és szlovákok konferencia, amely az ilyen szellemű magyar-szlovák dialógust kívánja szolgálni.

Segítsen egy másik hajó csapatának tagjainak Betegnek tartja A vezérlők küldése ellenőrzi az utasok jegyeit Transzplantáció egy másik hajóra Beszélgetés.

A konferencia email címe: egyuttazuton chartaxxi. A felvidéki magyarok jelenléte nélkül a konferencia nem lehet sikeres.

A személyközi párbeszéd három eleme: a játék, a tükrözés és az élmény Nem a család és a házasság van válságban, hanem az ember - sokszor elmondtuk már. A családokról szóló körlevél e válság számos elemét taglalja, egyről nem beszél talán eléggé hangsúlyosan: a kommunikációs válságról emberek közötti, ember és közösség közötti, ember és Isten között kommunikáció egyaránt válságban van. Néhány jegye ennek - elsősorban az Én-Te kapcsolatokban - a hallgatás, a félelem a másiktól a vágyaitól, a különbözőségtől, az elfogadás hiánya bennem félelmet szüla menekülés és az ebből adódó pótlékok, a fogyasztás, az identitásválság, a neurózisok, számos aránytalanság: konfliktuskerülés, illetve a túlzott reakciók. A személyközi kommunikációt az Én-Te kapcsolatokra vonatkoztatva teljes személyiséget átfogó módon értelmezzük: a test, a lélek, a szellem találkozására a gyengédség számos jelében: szexualitásban, a szóban vagy írásban zajló párbeszédben, a közös ima formájában Istennel folyó párbeszédben.

Töltsünk el egy felemelő, szép napot az őszinte szó és a megbékélés szellemében.

Érdekeshozzászólások