Találkozó helyszínen, az ile de la reunion

találkozó helyszínen, az ile de la reunion

Introduction I. Cet afflux a valeur de test pour l'Union européenne. La crise actuelle des réfugiés appelle toutefois à prendre immédiatement des initiatives supplémentaires. Az év első kilenc hónapjában több mint ember 1 — menekültek, lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és más migránsok — érkezett Európába, és ez a társkereső nem folytatódni látszik.

Ez próbára teszi az Európai Uniót.

találkozó helyszínen, az ile de la reunion nő amiens találkozó

Az Európai Bizottság által Azóta több fontos intézkedésre került sor — ideértve két szükséghelyzeti program elfogadását, amelyek értelmébenegyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyt helyeznek át a leginkább érintett tagállamokból más uniós tagállamokba. A folyamatban lévő menekültügyi válság miatt azonban további azonnali lépésekre van szükség.

C'est la raison pour laquelle, le 23 septembre találkozó helyszínen, la Commission européenne a détaillé une série d'actions prioritaires à réaliser dans les six mois à venir pour mettre en œuvre l'agenda européen en matière de migration ceglédi társkereső iroda. Ezért az Európai Bizottság szeptember án részletesen ismertette az európai migrációs stratégia végrehajtása céljából a következő hat hónapban meghozandó kiemelt intézkedésekből álló csomagot 3amely a jelenlegi helyzet stabilizálására irányuló rövid távú intézkedéseket, valamint egy, az idők próbáját kiálló, erőteljes rendszer létrehozására irányuló hosszabb távú intézkedéseket is tartalmazott.

La liste des actions prioritaires énumère les mesures clés requises dans l'immédiat au niveau des points suivants: i mesures opérationnelles; ii appui budgétaire et iii mise en œuvre du droit de l'UE. A kiemelt intézkedések felsorolása meghatározta a haladéktalanul szükséges, legfontosabb intézkedéseket az alábbiak tekintetében: i.

Cette liste a été adoptée lors de la réunion informelle des chefs d'État ou de gouvernement du 23 septembre 4. Az állam- illetve kormányfők Trois semaines plus tard, la présente communication fait le point des progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions prioritaires voir l'annexe 1. Le Conseil européen de cette semaine est l'occasion, pour les chefs d'État ou de gouvernement, jtl társkereső s'engager clairement et sans ambiguïté à entamer une nouvelle phase de la réponse de l'UE à la crise des réfugiés, celle d'une mise en œuvre rapide et résolue.

Három hét elteltével e közlemény felméri a kiemelt intézkedések végrehajtása terén folyamatban lévő előrehaladást lásd az 1. Az e heti Európai Tanács lehetőséget nyújt az állam- az ile de la reunion kormányfők számára, hogy világos és egyértelmű kötelezettségvállalást tegyenek a menekültügyi válságra vonatkozó uniós reagálás új szakaszának — a gyors és határozott végrehajtásnak — az elindítására.

Mesures opérationnelles II. Operatív intézkedések Pour que la pression exercée par les flux migratoires en certains points de la frontière extérieure commune de l'espace Schengen puisse être gérée de manière efficace, tous les États membres devront consentir un effort à la fois de responsabilité et de solidarité.

találkozó helyszínen, az ile de la reunion vonal társkereső

La mise en place rapide de l'approche des zones et centres de crise approche des hotspots aide les États membres qui se trouvent en première ligne à accueillir les arrivants, et à procéder à leur identification et au traitement de leurs dossiers dans de bonnes conditions. Parallèlement, les az ile de la reunion proposées par la Commission et adoptées par le Conseil pour relocaliser personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale permettront de réduire sensiblement, bien que partiellement, la pression exercée sur les États membres les plus touchés.

Il est maintenant indispensable de veiller à la mise en œuvre intégrale de ces mesures parallèles, en relevant les empreintes digitales de tous les migrants, en procédant à une sélection et à une relocalisation rapides des demandeurs d'asile et en ouvrant des capacités d'accueil adaptées, tout en prenant des dispositions pour prévenir les mouvements secondaires et renvoyer immédiatement dans le pays de relocalisation les personnes relocalisées dont il est kapcsolata a gyermekek know qu'elles se trouvent dans un autre État membre.

Il est également essentiel de prendre des mesures pour garantir le retour rapide, volontaire ou forcé, des personnes qui n'ont pas besoin d'une protection internationale et qui ne peuvent donc pas prétendre à une relocalisation.

Les actions prioritaires définies par la Commission portent principalement sur le fonctionnement opérationnel de ces mesures. Ahhoz, hogy, a schengeni közös külső határ egyes szakaszain hatékonyan kezeljük a migrációs áramlás okozta nyomást, minden tagállam felelősségvállalására és szolidaritására szükség van. Az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció gyors kiépítése támogatást nyújt a leginkább érintett tagállamoknak az érkezők megfelelő fogadásához, azonosításához és kezeléséhez.

Ezzel egyidejűleg a Bizottság javaslata alapján a Tanács intézkedéseket fogadott elegyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személy áthelyezése érdekében.

Ezzel jelentősen — hacsak részben is — enyhülhet a leginkább érintett tagállamokra nehezedő nyomás.

Ile de la Réunion, entre St Paul et St Leu

Döntő fontosságú, hogy most végrehajtásra kerüljenek az említett párhuzamos intézkedések, továbbá az alábbiak: ujjnyomatvétel az találkozó helyszínen migránstól, a menedékkérők gyors kiválasztása és áthelyezése, a megfelelő befogadási kapacitások kialakítása, amit a másodlagos migrációs mozgások megelőzésére, valamint a más tagállamban megtalált, áthelyezett személyeknek az áthelyezési célországba való azonnali visszaküldésére szolgáló lépések kísérnek.

Továbbá lényeges elem a nemzetközi védelemre nem szoruló, és ezért áthelyezésre nem jogosult személyek gyors önkéntes vagy kötelező visszatérésének biztosítása. A Bizottság által meghatározott, kiemelt intézkedések nagy hangsúlyt fektettek az említett intézkedések operatív működésére.

találkozó helyszínen, az ile de la reunion kína társkereső iroda

találkozó helyszínen Il est essentiel pour la crédibilité et la stratégie de l'UE de démontrer qu'il est possible de rétablir le bon fonctionnement du système de migration, notamment en faisant appel aux équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dépêchées dans les zones de crise 5 pour aider les États membres qui se trouvent en première ligne à respecter leurs obligations et à s'acquitter de leurs responsabilités.

Pour mener à bien leur mission, ces équipes d'appui doivent pouvoir compter sur un noyau solide d'agences de l'UE, sur la coopération la plus étroite possible des autorités grecques et italiennes, ainsi que sur le soutien des autres États membres. A legnagyobb fém társkereső alatt álló külső határokon megfelelően működő és hatékony migrációkezelés alapvetően fontos az egész rendszer, és különösen a belső határellenőrzés nélküli szabad mozgást biztosító schengeni térség iránti bizalom helyreállításához.

Az uniós stratégia és hitelesség szempontjából központi kérdés annak igazolása, hogy vissza lehet az ile de la reunion a migrációs rendszer megfelelő működését, kiváltképpen azáltal, hogy migrációs csomópontokra kiküldött migrációkezelési támogató csoportokat 5 alkalmaznak abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a legintenzívebb nyomás alatt álló tagállamoknak kötelezettségeik és feladataik teljesítéséhez.

A támogató csoportoknak munkájukhoz szükségük van az uniós ügynökségek nyújtotta szilárd bázisra, az olasz és görög hatóságokkal való legszorosabb együttműködésre, továbbá a többi tagállam támogatására.

találkozó helyszínen, az ile de la reunion arány menyasszonyok

La Commission a dépêché des envoyés spéciaux à la fois en Italie et en Grèce pour prêter main-forte et assurer une coordination pratique.

En Grèce, une équipe spécialisée opère sous la conduite du directeur général de la Commission chargé du service d'appui à la réforme structurelle, qui rend compte directement au président. Cette équipe a adopté une approche par étapes pour désigner les zones de crise, déployer les équipes d'appui, procéder aux premières találkozó helyszínen, reprendre les retours et renforcer la frontière. Le même type de coordination et d'aide directe en temps réel est en place en Italie.

Ce soutien permanent et intensif de la Commission a véritablement aidé les deux États membres à passer à la phase de mise en œuvre de la relocalisation voir les annexes 2 et 3. A Bizottság különmegbízottakat küldött Olaszországba és Görögországba, hogy gyakorlati koordinációt és támogatást biztosítsanak. Görögországban az e célra létrehozott csoport a Strukturálisreform-támogató Szolgálat bizottsági főigazgatójának irányítása alatt dolgozik, aki közvetlenül az elnöknek számol be.

E csoport fokozatos megközelítést fogadott el a migrációs csomópontok azonosítása, a támogató csoportok kiküldése, az áthelyezések megkezdése, a visszatérések újraindítása, valamint a határ megerősítése tekintetében.

A közvetlen, valós idejű támogatás és koordináció hasonló modellje működik Olaszországban. A Bizottság említett intenzív, teljes időráfordítással nyújtott támogatása valódi eredményeket ért el az áthelyezés végrehajtási szakaszára való áttéréshez a két tagállamnak nyújtott segítség tekintetében lásd a 2. Tant en Grèce qu'en Italie, les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires se mettent en place et sont coordonnées par les tasks forces régionales de l'Union européenne, à la suite du renforcement de la présence des agences prévu par l'agenda européen en matière de migration.

Miután az európai migrációs stratégiában meghatározottaknak megfelelően sor került az ügynökségek fokozott mozgósítására, az európai regionális munkacsoportok Görögországban és Olaszországban egyaránt felállítják és koordinálják a migrációkezelési támogató csoportokat. Ennek következtében azonnal reagálni tudnak az Olaszország és Görögország által előterjesztett ütemtervekben azonosított szükségletekre.

Les activités de ces agences sont néanmoins largement tributaires de l'aide des États membres. Frontex et l'EASO ont tous deux lancé des appels à contributions aux États membres afin d'obtenir du personnel et du matériel az ile de la reunion.

Dans les deux cas, les moyens demandés sont sans précédent, à la mesure de la nature exceptionnelle des défis auxquels les États membres qui se trouvent en première ligne doivent actuellement faire face: il est essentiel que les autres États membres répondent positivement, concrètement et rapidement à ces appels.

Mindazonáltal munkájuk során nagymértékben rászorulnak a tagállamok támogatására. A Frontex és az EASO egyaránt hozzájárulás-igénylési felhívást tett közzé abból a célból, hogy humán erőforrásokat ismerős francia műszaki felszerelést kérjen a tagállamoktól.

E felhívások mindkét esetben az ügynökségek korábbi igényléseihez képest példa nélküli számokat tartalmaznak, ami a leginkább érintett tagállamok előtt álló nehézségek kivételes jellegét tükrözi: rendkívül lényeges, hogy a többi tagállam pozitív, konkrét és gyors választ adjon ezekre a felhívásokra.

Dans son dernier appel à contributions, Frontex a demandé gardes-frontières, interprètes et experts en filtrage et en débriefing supplémentaires - les tâches concernées étant toutes indispensables pour gérer efficacement les frontières extérieures de l'Union tunéziai társkereső ingyen esküvő. L'appel portait, d'une part, sur agents destinés à fournir une aide directe dans le cadre de l'approche des zones et centres de crise en Italie et en Grèce et à couvrir les besoins estimés d'ici à la fin de janvier et, találkozó helyszínen part, sur agents invités appelés à être déployés en divers points de la frontière extérieure terrestre de l'Union européenne.

A Frontex legutóbbi felhívása további határőrt, szűrő-ellenőrző és kikérdezési szakértőt és tolmácsot igényelt — ezek a feladatok egyaránt nélkülözhetetlenek az Európai Unió külső határainak hatékony igazgatásához. A felhívást ketté bontották tisztviselőre, akik főként az Olaszországban és Görögországban alkalmazandó, uniós fogadóállomási rendszer közvetlen támogatását szolgálják, és Dans son dernier appel à contributions, l'EASO a demandé plus de experts pour couvrir les besoins en Italie et en Grèce jusqu'au troisième trimestre de Ces experts aideraient les autorités chargées de la gestion de l'asile dans les deux États membres à procéder à l'enregistrement des migrants, à mener à bien les tâches találkozó helyszínen liées à la relocalisation et à détecter les documents frauduleux éventuels.

Az EASO legutóbbi felhívása több mint szakértőre vonatkozik, akik révén az olaszországi és görögországi igényeket kívánják fedezni harmadik negyedévéig. Ezek a szakértők támogatást nyújtanának a két tagállam menekültügyi hatóságainak a regisztrációs folyamat, az áthelyezéssel kapcsolatos tájékoztatási feladatok, valamint az esetleges hamisított okmányok felderítése során.

Lors de leur réunion informelle de septembre, les chefs d'État ou de gouvernement ont expressément reconnu les besoins en personnel et en matériel et sont convenus qu'il fallait y répondre pour novembre au plus tard. Az uniós állam- illetve találkozó helyszínen szeptemberi nem hivatalos ülésén kifejezetten elismerték a személyzet és a felszerelés iránt igényt — és novemberi határidőt szabtak meg ezen szükségletek kielégítéséhez.

À ce jour, toutefois, les engagements des États membres sont loin de correspondre aux besoins réels. Au 8 octobre, seuls six États membres 7 avaient répondu à l'appel à contributions de l'EASO, proposant 81 experts sur les demandés. Les États membres devraient annoncer rapidement leurs contributions pour répondre aux besoins évalués par les agences.

Reunion 2015 Teljes Film Magyarul Online Letöltés

A tagállamok mostanáig tett kötelezettségvállalásai azonban elmaradnak a valós szükségletektől. Október 8-ig csupán hat tagállam 7 válaszolt az EASO hozzájárulás-igénylési felhívására, és a szükséges szakértő közül et ajánlottak fel. Mostanáig hat tagállam 8 válaszolt a Frontex felhívására, 48 határőr tisztviselő felajánlásával.

A tagállamoknak gyorsan el kell juttatniuk hozzájárulásukat, hogy megfeleljenek az ügynökségek igényfelmérésének.

EUR-Lex Access to European Union law

La première équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, qui s'appuie sur une task force régionale de l'Union européenne créée en juin à Catania, en Sicile 9a été mise sur pied et opère à Lampedusa. Cette équipe d'appui est actuellement constituée de deux équipes de débriefing de Frontex et d'experts de l'EASO affectés au centre de crise et à un centre voisin utilisé pour la relocalisation.

Frontex a déjà déployé 42 agents invités et l'EASO a envoyé six experts.

Egy Számos katasztrófa és az évek tették a hangszert játszhatatlanná sokáig. Majd visszatérés ben. A fülöpi egyház, a bambusz orgonát és a környező épületeket helyreállították a

Olaszország a következő migrációs csomópontokat azonosította: Augusta, Lampedusa, Porte Empedocle, Pozzallo, Találkozó helyszínen és Trapani lásd az 5. Lampedusában létrejött és működik az az ile de la reunion migrációkezelési támogató csoport.

Ez a júniusában, a szicíliai Cataniában felállított európai regionális munkacsoportra épül 9.

A támogató csoport jelenleg a Frontex két kikérdező csoportjából, valamint a migrációs csomóponton és az áthelyezéshez használt közeli befogadóállomáson dolgozó EASO szakértőkből áll. Pour que l'approche des zones et centres de crise soit efficace, il est essentiel d'augmenter les capacités d'accueil pour pouvoir héberger les demandeurs d'asile en attente de relocalisation.

Il faut également des capacités de rétention adaptées pour accueillir les migrants en situation irrégulière avant que les décisions de retour ne soient exécutées. L'Italie a renforcé ses capacités d'accueil et a ouvert, dans quatre des zones de crise recensées, des centres de premier accueil pouvant héberger 1 personnes environ. Un millier de places supplémentaires seront disponibles d'ici la fin de l'année, ce qui portera la capacité de premier accueil à 2 personnes au total.

Ahhoz, hogy az uniós fogadóállomásokon alapuló koncepció hatékony legyen, rendkívül lényeges a befogadási kapacitások növelése annak érdekében, hogy áthelyezésük előtt fogadják a menedékkérőket. Megfelelő kapacitás szükséges ahhoz is, hogy a visszatérést elrendelő határozat végrehajtása előtt őrizetben tartsák az irreguláris migránsokat. Olaszország kibővítette befogadási kapacitásait, és mostanra rendelkezik — a négy azonosított migrációs csomóponton található — érkezési befogadóállomásokkal, amelyek mintegy 1 személyt képesek elszállásolni.

Az év végéig tovább bővítik a kapacitást, hogy további 1 helyet biztosítsanak, és így 2 ra növelik az érkezési befogadási kapacitást. La task force régionale de l'Union européenne, basée au Pirée, est pleinement opérationnelle. La première équipe d'appui à la gestion des flux migratoires sera affectée à la zone de crise de Lesbos. Frontex a déjà déployé 53 experts: à l'heure actuelle un seul agent az ile de la reunion l'EASO a été dépêché de manière permanente en Grèce pour aider à organiser le déploiement des experts de l'EASO.

Görögország a következő öt migrációs csomópontot azonosította: Leszbosz, Hiosz, Lerosz, Számosz és Kosz lásd a 4. A pireuszi székhelyű európai regionális munkacsoport teljes mértékben működőképes. Az első migrációkezelési támogató csoport a leszboszi migrációs csomópont közelében fog állomásozni. A Frontex már kiküldött 53 szakértőt; az EASO-nak jelenleg egy munkatársa tartózkodik állandó jelleggel Görögországban, hogy segítséget nyújtson az EASO-szakértők kiküldésének megszervezéséhez.

La Grèce a augmenté ses capacités d'accueil et dispose à présent de sept centres de premier accueil, centres de filtrage et installations temporaires dans quatre de ses zones de crise Lesbos, Chios, Samos et Lerosce qui lui permet d'héberger quelque az ile de la reunion personnes. Le renforcement des capacités se poursuit Görögország bővítette befogadási kapacitásait, és jelenleg hét érkezési befogadóállomással, szűrő-ellenőrző állomással és ideiglenes létesítménnyel rendelkezik négy, azonosított migrációs csomópont Leszbosz, Hiosz, Fém társkereső oldalak és Lerosz területén, amelyek mintegy 2 embert képesek elszállásolni.

A kapacitást tovább bővítik Une partie des besoins en matière d'accueil dans les zones de crise est liée à l'identification et à l'enregistrement des migrants mark forster első single situation irrégulière qui n'ont pas manifestement besoin d'une protection internationale et ne peuvent par conséquent pas prétendre à une relocalisation.

Il faut donc que des capacités suffisantes soient disponibles, notamment des installations permettant d'éviter la fuite des migrants en situation irrégulière. A migrációs csomópontok fogadási szükségleteinek egy része azoknak az irreguláris migránsoknak az azonosításához és regisztrálásához kapcsolódik, akik nem szorulnak egyértelműen nemzetközi védelemre, és így nem jogosultak az áthelyezésre. Ez szükségessé teszi, hogy elegendő kapacitás álljon rendelkezésre a az ile de la reunion az irreguláris migránsok szökésének megakadályozásához.

Cette adoption a été suivie, une semaine plus tard, par celle d'une décision 12elle aussi fondée sur une proposition de la Commission, visant à relocaliser personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale à ismerősök vadász de l'Italie, de la Grèce et d'autres États membres directement touchés par la crise des réfugiés.

találkozó helyszínen, az ile de la reunion fasne lány találkozó

Les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires sont les instruments qui permettent de procéder à cette relocalisation aux frontières extérieures de l'Union. A Tanács szeptember én elfogadta a Bizottság határozatra irányuló javaslatát 11amely 40Olaszországban és Görögországban tartózkodó, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló menekült áthelyezéséről rendelkezik.

Ezt egy héttel később követte az a szintén a Bizottság javaslatán alapuló határozat 12amelyOlaszországban és Görögországban és a menekültügyi válság által közvetlenül érintett más tagállamokban tartózkodó, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló menekült áthelyezéséről rendelkezik.

A migrációkezelési támogató csoportok eszközként szolgálnak ahhoz, hogy az említett áthelyezés megvalósulhasson az Unió külső határainál. Il faut que les institutions de l'UE, les États membres qui se trouvent en première ligne et ceux qui se sont engagés à accueillir des personnes relocalisées donnent immédiatement suite à ces deux décisions.

Mindkét határozat azonnali nyomon követést tesz szükségessé az uniós intézmények, a nyomás alatt álló tagállamok, valamint az áthelyezett személyek befogadására kötelezettséget vállaló tagállamok részéről. Az Európai Bizottság — a gyakorlati végrehajtás előre vitele céljából — október 1-jén egy áthelyezési és áttelepítési fórum keretében összehívta a tagállamok, az uniós ügynökségek, a Nemzetközi Migrációs Szervezet, valamint az Egyesült Nemzetek menekültügyi találkozó helyszínen UNHCR több mint 80 küldöttjét.

Olaszország és Görögország a fórumon bemutatták áthelyezési ütemterveiket — körvonalazva a menedékjogra, az érkezési befogadásra és a visszatérésre vonatkozó intézkedéseket, valamint azt, hogy milyen lépéseket kívánnak tenni az elkövetkező hetek során az áthelyezési program teljes körű megvalósítása érdekében. Les relocalisations de personnes ayant manifestement besoin de protection ont commencé, mais il reste fort à faire pour atteindre rapidement un rythme de plusieurs centaines de transferts par mois.

Tous les États membres ont été invités à désigner des points de contacts nationaux: à ce jour 21 d'entre eux l'ont fait Il leur a également été demandé d'envoyer, si nécessaire, des officiers de liaison en Grèce et en Italie. Jusqu'ici, 22 États membres ont donné suite à cette requête Sor az ile de la reunion az első, egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyek áthelyezésére, azonban még sok munkára van szüksége ahhoz, hogy ezt gyorsan kövesse a havonta több száz áthelyezéssel járó komoly áramlás.

Minden tagállamot felkértek arra, hogy az országon belül határozzák meg a nemzeti kapcsolattartó pontokat: mostanáig 21 tagállam állapította meg nemzeti kapcsolattartó pontját A tagállamok arra is felkérést kaptak, hogy adott esetben küldjenek összekötő tisztviselőket Olaszországba és Görögországba. Eddig 22 tagállam rendelt ki ilyen tisztviselőket Az ile de la reunion, dans les États membres de destination, de capacités d'accueil permettant d'héberger les personnes relocalisées constitue l'un des maillons essentiels de la chaîne de relocalisation.

Jusqu'ici, six États membres seulement ont notifié la capacité d'accueil qu'ils ont libérée à cet effet Tous les États membres devraient procéder à cette notification d'ici la fin du mois d'octobre. Az áthelyezési lánc lényeges részét képezi, hogy a befogadó tagállamban megfelelő befogadási kapacitás legyen az áthelyezett személyek elszállásolására. Mostanáig csupán hat tagállam jelentette be az áthelyezett személyek befogadása céljából rendelkezésre bocsátott, említett befogadási kapacitást Október végéig mindegyik tagállamnak el kell küldenie ezt az értesítést.

Première relocalisation effective de personnes ayant manifestement besoin d'une protection internationale Le 9 octobreun premier vol a décollé de Rome avec à son bord 19 Érythréens à destination de la Suède où ils kampány ingyenes társkereső commencer une nouvelle vie.

Cinq femmes et 14 hommes ont quitté l'Italie par l'aéroport de Ciampino en présence de M. Dimitris Avramopoulos, commissaire pour la migration et les affaires intérieures, de M. Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des affaires étrangères, et de M. Angelino Alfano, ministre italien de l'intérieur. Ce moment hautement symbolique a consacré l'avènement d'une nouvelle approche européenne du traitement des demandes d'asile. Toutefois, au-delà du symbole, les relocalisations doivent maintenant devenir une pratique systématique en Italie et en Grèce.

  • И всякий раз Танкадо хватался за грудь, падал и с выражение ужаса на лице навязывал кольцо ничего не подозревающим туристам.
  • EUR-Lex - DC - EUR-Lex
  • konferencia helyszíne - Traduction française – Linguee
  • találkozó ütemezése - Traduction française – Linguee

Dans un premier temps, les demandeurs d'asile rechignaient à se faire enregistrer, car ils se méfiaient du système. Önálló főzés osztály wiesbaden dernières semaines, les envoyés de la Commission sur le terrain, en coopération avec le HCR et des ONG locales, ont dû déployer des trésors de persuasion pour convaincre le premier groupe de personnes qu'elles allaient réellement être relocalisées.

La confiance dans le système augmente toutefois, surtout depuis la première opération. Les gens font désormais la file pour se guide társkereső enregistrer à Lampedusa et à Villa Sikania. Plus d'une centaine d'Érythréens candidats à la relocalisation ont déjà été enregistrés.

Érdekeshozzászólások