Arra törekszik, hogy a szabad sajtó

Kollégánk kapta a Szabad Sajtó díjat

Neelie Kroesa Bizottság alelnöke.

arra törekszik, hogy a szabad sajtó

A véleménynyilvánítás szabadsága és a médiapluralizmus demokratikus társadalmaink alapvető elemei, amelyeket az Európai Unió Alapjogi Chartájának Az Európai Unióról szóló szerződés 2. A médiapluralizmus tiszteletben tartása, az újságírók forrásainak védelme, a magánhatalmak és a kormányzati erők bírálatának szabadsága, a független média és a független szabályozó szervek mind elengedhetetlenek a véleménynyilvánítás szabadságának teljes körű gyakorlásához, és a Bizottság maximálisan elkötelezett az alapvető jogok védelme mellett.

Engedjék meg, hogy emlékeztessek arra, amink már van, különösen az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvre. Az irányelv hat preambulumbekezdése utal a médiapluralizmus támogatásának fontosságára rendelkezéseinek alkalmazása során.

Kollégánk kapta a Szabad Sajtó díjat

Ezenkívül az irányelv három lényeges eleme erősíti a médiapluralizmust. Az első: a független televíziós produkciók támogatása; a második: az újságírók és hírügynökségek a rövid kivonatokhoz való hogy a szabad sajtó joga az EU-ban, rövid híradások céljából; a harmadik: hivatkozás arra, hogy szükség van független nemzeti médiahatóságokra — ez olyan hivatkozás, amely csak az Európai Parlament arra törekszik támogatásának köszönhetően kerülhetett elfogadásra.

Az átmeneti időszak nemrég járt le, és a Bizottság jelenleg azokat a végrehajtási intézkedéseket vizsgálja, amelyekről a tagállamok értesítést küldtek. A Bizottság csak e vizsgálat után tudja majd megállapítani, hogy azok a jogszabályok összhangban vannak-e az uniós joggal és az alapvető jogokkal, és csak akkor tudja majd megmondani, hogy megalapozottak-e a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos bírálatok. A Bizottság már jogsértési eljárást indított 12 olyan tagállam ellen, amelyek nem teljesítették az átültetésre vonatkozóan előírt határidőt.

Az irányelv alkalmazásáról szóló első jelentés, amelyet Addig is azonban, ha újabb jogsértésekre derül fény, a Bizottság haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket, és akár az Európai Unió Bírósághoz is fordulhat. Egyetlen kertész sem fogja kihúzni a földből a legszebb fiatal növényeit, csak hogy megvizsgálja a gyökereiket.

arra törekszik, hogy a szabad sajtó

A Bizottságnak nem áll szándékában felülvizsgálatot javasolni a nemrégiben módosított irányelv tekintetében, amelynek valódi hatása még értékelésre vár. Ezenkívül a spektrumpolitika egyértelműen olyan terület, ahol az EU saját hatáskörében fokozhatja a versenyt azon erőforrások terén, amelyektől a műsorszolgáltatók függnek, ekképpen erősítve a médiapluralizmust. Általánosabban szemlélve, az audiovizuális média konkrét esetétől eltekintve számos olyan kérdés van, amelyet még azelőtt kell megoldani, hogy új, átfogó intézkedésekre kerülne sor ezen a területen.

arra törekszik, hogy a szabad sajtó

Például, egy új uniós jogszabály jelenti-e a valódi választ az egyes nemzeti javaslatok által felvetett kérdésekre?

Az uniós hatáskör szempontjából lehetséges-e azonosítani a megoldásra váró belső piaci problémát? Az alkalmazandó lényegi megközelítést széles körű parlamenti támogatás övezi-e, meghaladva az egyedi nemzeti ügyek konkrét részleteit?

Mint önök is tudják, a Bizottság egy tanulmányt készíttetett, hogy a szabad sajtó célja a médiapluralizmus értékelését szolgáló, az audiovizuális média mellett az írott sajtóhoz is kapcsolódó célmutatók kidolgozása volt. Ezt a tanulmány közzétettük a weboldalunkon. Felmerült a kérdés, arra törekszik mi legyen a következő lépés a tanulmány tekintetében, és ennek kapcsán közölni akartam önökkel, hogy már vártam, hogy alaposan megvitassuk ezt a témát.

A mai napon itt elhangzó vélemények fontos hozzájárulást jelentenek majd a mérlegelés folyamatában, és gondoskodni fogok arról, hogy a biztosok testülete értesüljön az itt kifejtett nézetekről és megvitassák azokat.

Ami az alapvető jogokat illeti, a Bizottság — mint az önök előtt is ismert — nem rendelkezik általános hatáskörrel arra, hogy beavatkozzon az alapvető jogok megsértésének eseteiben. Ugyanakkor olyan konkrét esetekben, amikor megállapítható az uniós joggal fennálló kapcsolat, a Bizottság meg tudná vizsgálni, hogy tiszteletben tartják-e véleménynyilvánítás szabadságát és a médiapluralizmust. Jelenleg — és a további jogi elemzések sérelme nélkül — nem állapítható meg ilyen általános kapcsolat azokkal a több tagállamban is fennálló helyzetekkel, amelyeket tudomásom szerint a tisztelt képviselők aggasztónak tartanak.

Emellett az a kérdés is felmerült, hogy az EUSz. Amint azt a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, A Bizottság véleménye szerint a több tagállamban is fennálló médiahelyzet nem olyan, amely indokolná a 7. A tagállamok alkotmányos hagyományokkal rendelkeznek, amelyek védelmezik az alapvető jogokat. Európa tehát nem helyettesítheti a tagállamokat, amikor az alapvető jogok érvényesítéséről van szó.

arra törekszik, hogy a szabad sajtó

A Bizottság ugyanakkor mindig is határozottan fel fog lépni az olyan nemzeti döntések esetében, amelyek ellentétesek az uniós jogszabályokkal és az EU közös értékeivel, és teljes körűen élni fog hatásköreivel és ismerje meg a középiskolai Szerződések őreként rá ruházott szereppel.

Manfred Webera PPE képviselőcsoport nevében. Ha a véleménynyilvánítás szabadságának európai uniós helyzetéről beszélünk, óriási témát ölelünk fel.

Szabad Január kampány - 2019

Köszönöm a Bizottságnak a kérdés tekintetében alkalmazott átfogó megközelítést. Ez a vita elvekről szól.

Kollégánk kapta a Szabad Sajtó díjat Az ünnepélyes sajtónap keretében péntek este a Gizella Hotel konferenciatermében Porga Gyula polgármester adta át a kitüntetést. Veszprém város a Szabad Sajtó díjat, minden évben a március ei ünnephez kapcsolódóan adja át a helyi média valamelyik kiemelkedő munkát végző munkatársának. A díjat olyan személyek kapják, akik szakmai munkájukkal nagyban hozzájárulnak a városi információszolgáltatás sikeréhez, a hírek és események pontos és precíz közléséhez a veszprémi médiában. Az idei sajtónapi ünnepségre a Gizella Hotelben került sor, ahol elsőként két olyan veszprémi újságíróról, illetve fotósról emlékeztek meg, akik idén vonultak nyugdíjba.

Hazámból, Németországból azt jelenthetem, hogy az egyik politikai párt, egy politikai erő, nevezetesen a szociáldemokraták, napilapokat és kiadókat birtokolnak, más szóval óriási újságok vannak az ellenőrzésük alatt. Mi, polgárok, gyakran feltesszük magunknak a kérdést, hogy jó dolog-e, hogy a média egy része a pártok tulajdonában van vagy jobb lenne-e ezt a két dolgot szétválasztani.

Tehát elég sok megvitatnivaló van ebben a témában.

Orbán a Tálib vezér - Miket beszél?! #22

De a mai vitában inkább elvekről szeretnék beszélni. A média demokráciánk alapjának egyik alkotóeleme. A médiumok tájékoztatják az embereket a tényekről, és elemzik arra törekszik hatalmon levőket. Természetesen ez a feladat nagy felelősséggel jár, azaz a tájékoztatással kapcsolatos hatalmat felelős módon kell felhasználni.

Kapcsolódó hírek

Fontos az emberek magánéletének védelme és az is fontos, hogy a hírek ne a szenzációhajhászás célját szolgálják, hanem a megbízható tájékoztatásét. E tekintetben a médiumok polgári demokráciánk alapjának részét képezik. A médiumok tekintetében a függetlenség a legfontosabb.

arra törekszik, hogy a szabad sajtó

A kiadóknak függetlenséget kell biztosítaniuk újságíróik számára. A meglévő nemzeti struktúráknak függetlennek kell lenniük a politikai befolyástól, és a reklámhirdetések megbízói sem befolyásolhatják arra törekszik szerkesztők munkáját — mi, az Európai Néppárt Kereszténydemokraták társkereső engadine ezt pozitívumnak tekintjük, mivel a média kultúránknak is része.

Vessünk egy pillantást az újságírás valóságára: a független újságírás előtt álló egyik legnagyobb kihívás valószínűleg az internet, más szóval az, hogy az interneten ingyenesen hozzá lehet férni információkhoz, de azt nem lehet tudni, hogy azok helytállóak-e.

Ez óriási probléma. A magas színvonalú újságírás fenntartása érdekében, amit biztosítanunk kell, még az internet korában is, védelmeznünk kell a minőségi munkát nyújtó újságírók szerzői jogait.

Ez a jövő egyik legnagyobb kihívása. Mindenképpen említést érdemel, hogy az EU összességében eddig csak nagyon keveset tett e téren.

Dobrev Klára nem akar árkokat betemetni, viszont nagyon várja már a koalíciós kormányzást, és ősszel árnyékkormányt hirdetne.

Nem egészen egy évvel ezelőtt például, az Európai Parlament nem fogadott el egy, az olaszországi sajtószabadság hiányosságairól szóló állásfoglalást, mivel úgy ítélte meg, hogy a kérdés nemzeti hatáskörbe tartozik. De hogyan lehet a véleménynyilvánítás szabadsága nemzeti ügy, amikor az Európai Unió Alapjogi Chartája szerint mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához, és a tömegtájékoztatás szabadságát és sokszínűségét tiszteletben kell tartani?

Akadálymentes mód

A Charta a Lisszaboni Szerződés jogilag kötelező erejű alkotóeleme, ezért határozott véleményem, hogy az EU-nak fel kell lépnie a véleménynyilvánítás szabadságába és a sajtószabadságba való nemzeti beavatkozás ellen — ezek lehetnek akár arra irányuló próbálkozások is, hogy a terrorizmus elleni küzdelem nevében korlátozzák a szabadságot, vagy az újságírók védelmét és forrásaik névtelenségét. Egy bizonyos fokú jogalkotási harmonizációra mindenképpen szükség lesz ezen a téren, ha azt akarjuk, hogy az EU hatékonyan előmozdítsa a sajtószabadságot és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Romániában jelenleg nyugtalanító a helyzet, miután a román elnök által vezetett biztonsági kabinet elfogadott egy nemzeti stratégiát ismertető politikai programot, amelyben a médiát az ország biztonságát fenyegető egyik lehetséges veszélyként határozták meg.

Hangsúlyozni kell, hogy a romániai helyzet abszolút ellentétes a Szerződéssel, a koppenhágai kritériumokkal, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezménnyel. Elfogadhatatlan, hogy ma az állam végrehajtó hatalma ilyen módon beavatkozzon a sajtószabadságba és arra törekszik véleménynyilvánítás szabadságába. Egyértelműen el kell utasítanunk ezt a román megközelítést, és fel kell szólítanunk a román kormány képviselőit nemzeti joguk módosítására, valamint az Unió alapjait képező alapvető fontosságú jogi dokumentumokkal való harmonizálására.

Érdekeshozzászólások