Nő kutatás az észak-

nő kutatás az észak-

Ismerősök az augsburg vizsgálat módszertani alapját Aubert Antal és Szabó Géza munkássága adta, akik öt paramétervizsgálat mentén végeztek hasonló idegenforgalmi lehatárolást.

nő kutatás az észak- csökkenteni a szabványok ismerkedés

A vizsgálat tárgya időszerű, hiszen a célterületen hasonló kvantitatív módszerek alapján még nem készült kutatás, továbbá a szakma számára fontos eredményeket tartalmaz, hiszen a hazai idegenforgalom már nemzetgazdasági szinten is meghatározó iparággá nőtte ki magát. Az olvasottak alapján így fontos megállapítani, hogy mely települések, térségek a régió valós idegenforgalmi színterei. Mivel a vizsgálat eredményei számszerű adatok, így a kirajzolódó magterületek és az idegenforgalommal bíró települések közt rangsor felállítására is lehetőség nyílt.

Ennek alapján megállapítható, hogy mely területek a régió leginkább preferált idegenforgalmi térségei.

nő kutatás az észak- cronos társkereső oldal

A számszerűsítés további előnye, hogy a tanulmány következtethet az adott desztinációk, települések potenciáljának ismeretében az idegenforgalmi telítettségre is.

Ennek ismerete a turisztikai stratégiák célkitűzéseinek megalapozásában kiemelt fontosságú.

Mindegyik szakasz, ugyanazokat a kérdéseket taglalja, különböző szempontból. Ez a szakasz nemcsak felhívta a nők figyelmét nők és férfiak eltérő jogi és társadalmi helyzetére, de az egyenjogúsági küzdelmeket is megalapozta. Egyesek szerint a feminista mozgalom az ezredfordulótól egy negyedik hullámban folytatódott és napjainkig is tart, de valójában ma már nem beszélhetünk egységes szerveződésről.

Jelen kutatás a jövőre nézve egy remek kiindulási alap a régió tényleges idegenforgalmának megismeréséhez és a már létező turisztikai övezetekkel való összehasonlításához, mint például a kiemelt üdülőkörzetek lehatárolása. The methodological basis of the research was given by the work of Antal Aubert and Géza Szabó who made a similar touristic impoundment along five parameter examinations.

nő kutatás az észak- közelebb tudni francia

The matter of research is relevant as an investigation based on similar quantitative methods has not been made yet on the target area; moreover it consists of important results for the profession as the national tourism has evolved to a determining industry at a national economy level too.

As the results of the research are numerical data, it enabled to set up a ranking between the emerging core areas and the touristic municipalities. On this basis, it can be determined that which areas are the most preferable touristic places.

Further advantage of the quantification nő kutatás az észak- that the study can conclude to the touristic fullness as well, knowing the potential of the given destinations, municipalities. This knowledge is of major importance in the basis of setting of objectives in touristic strategies.

Az expedíciót

Érdekeshozzászólások