Hogy megismerjük minket személyesen,

Személyesen megismerhető Isten?

Hogyan ismerjük meg az Urat?

sylt ismerkedés

Sokan mondják majd nékem ama napon: Uram! És akkor vallást teszek majd nékik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Gondoljatok vissza rá, hogy az öt bolond és felkészületlen szűz azután ment el olajat szerezni a lámpásába, miután hallották a kiáltást, hogy menjenek a vőlegény elébe. Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram!

Ígéret és bizonyság

Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vajon csak tudunk a Szabadítóról, vagy egyre inkább megismerjük Őt? A lélek eme kérdései állnak mai üzenetem középpontjában.

találkozó helyén 30 50 év

Őszintén kérem a Szentlélek segítségét, miközben együtt átgondoljuk ezt az életbevágó témát. A halandóság fő célja nem csupán az, hogy tanuljunk az Atya Egyszülöttjéről, hanem hogy igyekezzünk meg is ismerni Őt.

A következő négy fontos lépés segíthet megismernünk az Urat: gyakoroljunk hitet Őbenne, kövessük Őt, szolgáljuk Őt, és higgyünk Neki.

neme férfi keres nőt

Gyakoroljunk hitet Őbenne! A Jézus Krisztusba vetett hit gyakorlása azt jelenti, hogy az Ő érdemeire, irgalmára és kegyelmére támaszkodunk. Az igaz hit az Úrban és az Úrra összpontosul, és mindig igazlelkű tettekhez vezet. Kövessük Őt! És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.

Isten személyes megismerése

Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, követék őt. Mikor engesztelésének hatalma által igyekszünk olyanná válni mint Ő, azzal egyre inkább megismerjük az Urat.

Ez a cikk elmagyarázza, hogy hogyan kezdhetsz személyes kapcsolatot Istennel. Akár most rögtön. Hogyan lehet Istennel személyes kapcsolatot kezdeni? Várni kell, hogy lecsapjon egy villám? Önzetlen vallásos cselekedeteknek kell szentelni az életed?

Halandó szolgálata alatt Jézus kijelölte az utat, vezetett az úton, és tökéletes példát állított. A jelleméről, tökéletességeiről és tulajdonságairól való helyes elképzelés 21 tartós célt és világos útmutatást ad nekünk, miközben az elkötelezett tanítványság útján követjük Őt.

A Szabadító követése lehetővé teszi számunkra azt is, hogy konkrétan megtudjuk, hogy az életvitelünk összhangban van-e Isten akaratával. Inkább a szövetség mentén haladó, állandó és biztos fejlődés az, amiben Ő örömét leli.

vill - [vill] Ismerj meg minket személyesen! - arc

Lehi álma a Mormon könyvében felfedi azt az utat, melyet követnünk kell, a kihívásokat, melyekkel szembekerülünk, és azokat a lelki forrásokat, melyek a rendelkezésünkre állnak, hogy segítsenek a Szabadítóhoz jönnünk. Elvárja tőlünk, hogy előre törekedjünk a szoros és keskeny ösvényen. Szeretné, ha részesülnénk a fa gyümölcsének megízlelése és az Úrhoz való mély megtérés 23 által elnyerhető áldásokban.

Szolgáljuk Őt! Amikor így teszünk, Ő nagylelkűen megáld bennünket mennyei segítséggel, lelki ajándékokkal és nagyobb teherbírással.

Soha nem maradunk magunkra, amikor az Ő szőlőskertjében dolgozunk.

első randi ingyen

Ott leszek a jobb és a bal kezeteken, és Lelkem a szívetekben lesz, angyalaim pedig körülöttetek, hogy hordozzanak.

Vágyaink egyre jobban összhangba kerülnek az Ő vágyaival, az Ő céljai a mi céljainkká válnak, olyannyira, hogy nem fogunk olyat kérni, ami ellenkezik az Ő akaratával. Megszeretjük azokat, akiket hogy megismerjük minket személyesen.

[vill2007] Ismerj meg minket személyesen!

És mivel mások szolgálatával Istent szolgáljuk, fivéreinkkel és nőtestvéreinkkel együtt Őt is még mélyebben meg fogjuk szeretni. Ez a szeretet a jószívűség lelki ajándékának, Krisztus tiszta szeretetének megnyilvánulása. Higgyünk Neki! Lehetséges-e hitet gyakorolni Őbenne, követni Őt, szolgálni Őt, mégsem hinni Neki?

Ismerek olyan egyháztagokat, akik ember egyetlen nagyon hosszú fogadják el a szentírásokban található és az erről az emelvényről elhangzó tant és tantételeket.

Zöld út az IT karrierednek

Mégis nehezükre esik elhinni, hogy ezek az evangéliumi igazságok konkrétan az ő életükre, az ő körülményeikre vonatkoznak. Látszólag hisznek a Szabadítóban, de nem hiszik, hogy megígért áldásai a számukra is elérhetők, vagy a saját életükben is működhetnek.

WMN Olvasási idő kb.

Találkozok olyan testvérekkel is, akik kötelességtudóan teljesítik elhívásukat, ám a visszaállított evangélium még nem vált számukra élő és átváltoztató valósággá a saját életükre nézve. Akkor ismerjük meg az Urat, ha nemcsak hiszünk Őbenne, hanem hiszünk is Neki és elhisszük az ígéreteit. Az Újszövetségben egy apa arra kérte a Szabadítót, hogy gyógyítsa meg a gyermekét.

A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram!

Filadelfia Baptista Gyülekezet, Berettyóújfalu

Légy segítségül az én hitetlenségemnek. Eltűnődtem, hogy a férfi kérésének elsődleges célja nem az volt-e, hogy segítsen neki hinni Jézusban mint a Megváltónkban, és az Ő gyógyító hatalmában. Talán már elismerte Krisztust Isten Fiaként. De talán segítségre volt szüksége ahhoz, hogy elhiggye, a Mester gyógyító hatalma valóban olyan egyéni és személyes lehet, hogy képes megáldani az ő szeretett fiát.

Lehet, hogy általánosságban hitt Krisztusban, de nem hitt Krisztusnak konkrétan és személyesen.

Account Options

Gyakran arról teszünk bizonyságot, amiről úgy tudjuk, igaz, de talán a leglényegesebb kérdés mindannyiunk számára, hogy elhisszük-e, amit tudunk. A helyénvaló papsági felhatalmazással végzett szent szertartások nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy higgyünk a Szabadítónak, megismerjük Őt, és végül higgyünk abban, amit már tudunk. Ezért annak szertartásaiban megnyilvánul az isteniség hatalma.

Hiszünk a Szabadítónak és megismerjük Őt, amikor követjük Őt azáltal, hogy elnyerjük és hithűen tiszteljük a szent szertartásokat, és egyre inkább átvesszük az Ő képmását az ábrázatunkra.

Hiszünk a Mesternek és megismerjük Őt, amikor szavának hatalma gyökeret ver bennünk, asperger társkereső lehetetlen elménkbe és szívünkbe íródik, hogy megismerjük minket személyesen és minden bűnünkkel felhagyunk, hogy megismerjük Őt. Akkor fogunk teljes lelkünkkel 38 hinni Neki, amikor előre törekszünk a szövetség ösvényén, alávetjük akaratunkat az Ő akaratának, és átadjuk magunkat az Ő prioritásainak és időzítésének.

(Hungarian / Magyar) THRIVE: What On Earth Will it Take? (Hivatalos Magyar Feliratos Verzió)

Ha hiszünk Neki — vagyis igaznak fogadjuk el az Ő hatalmát és ígéreteit —, az új látásmódot, hogy megismerjük minket személyesen és örömöt hoz az életünkbe. Ígéret és bizonyság Egy eljövendő napon minden térd meg fog hajolni, és minden nyelv meg fogja vallani, 39 hogy Jézus a Krisztus. Azon az áldott napon tudni fogjuk, hogy Ő név szerint ismer mindegyikünket.

Bizonyságomat és ígéretemet teszem arról, hogy nem csak tudhatunk az Úrról, de meg is ismerhetjük Őt, ha hitet gyakorlunk Őbenne, követjük és szolgáljuk Őt, és hiszünk Neki. Erről teszem tanúságomat Jézus Krisztus szent nevében, ámen.

Érdekeshozzászólások