Hogyan felel meg, nem házas,

hogyan felel meg, nem házas

Gyermekek— 1Móz.

Új Ptk. – IV. könyv (Családjog)

Tanútárs— Ef. Egyesülés— 1Móz. Mit nem jelent ez? Azonosságot; az egyéni, individuális tulajdonságot elvesztését.

hogyan felel meg, nem házas

Sokféle módon lehetséges egynek lenni, mégis különbözni. A Róma ben Pál beszél arról, hogy a gyülekezet sok részböl tagból áll; különféle lelki ajándékokkal rendelkezik — Isten mégis azt mondja, hogy mindez egy test.

A férfi és nő közötti házasságot Isten rendelte el

A házasságban is lehetséges hogy a férj és feleség sok tekintetben különbözik, mégis egy test — lehetnek különbözö elképzeléseik, ajándékaik, szakképzettségük, személyiségük, különbözhetnek abban, ami tetszik és ami nem tetszik nekik, és mégis egy test. Mit jelent ez?

Kovács Zoltán: a magyar és külföldi egyetemekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak - jambalaya.hu

Nem egy másolata, klónja a másiknak. Isten a férj feleség egységét olyan egységnek akarja látni, mint a futball csapatét… A szimfonikus zenekarét… A balett csoportét… Vagy mint egy pulóverét, amely messziröl zöldnek látszik, de közelröl nézve kiderül, hogy kék és sárga fonalak szövete.

hogyan felel meg, nem házas

Mint mondtuk, az egy testté válás az élet minden területét felöleli. Az 1Pét 3,7 szerint a férj és feleség örököstársak az nem házas kegyelmében.

hogyan felel meg, nem házas

Érzelmi élet — Rm. Isten azt akarja, hogy a férj és feleség legyen tisztában a saját érzéseivel, érzelmeivel; Őszintén ismertessék meg érzéseiket, érzelmeiket a másikkal; Engedjék, hogy a másik is kifejezhesse a saját érzéseit, érzelmeit; Segítsenek a másiknak, hogy megfelelöen ki tudja fejezni érzéseit, érzelmeit; Próbálják megérezni, mit érez a másik — vegyenek részt a másik örömében, bánatában példa: Jn.

Jézus rokonszenve Mária bánatában ; Fejlesszenek ki kölcsönösen pozitív érzéseket, érzelmeket egymás felé. Egység a szociális élet és kapcsolatok hogyan felel meg — Péld. Igyekezzenek arra, hogy ugyanazok legyenek a legközelebbi barátaik; Fejlesszenek ki közös rekreációs tevékenységeket — ping-pong, séta, stb.

Mit jelent az pontosan, hogy valaki istenfélő férj?

Egység a munkában — Akvila és Priscilla Beszélgessenek egymás munkájáról; Végezzenek közösen házimunkát — takarítás, üvegezés, stb. Nem házas együtt, mint férj és feleség; Olvassák együtt rendszeresen usa társkereső oldalak Bibliát; Beszéljenek meg lelki problémákat, vitassanak meg igei kérdéseket egymással; Osszák affiliate marketing ismerkedés lelki kérdésekröl alkotott nézeteiket, meggyözödésüket egymással; Legyenek aktív tagjai ugyanannak a gyülekezetnek; Igyekezzenek találni közös szolgálati területeket; Olvassanak és vitassanak meg keresztyén irodalmat; Osszák meg lelki élményeiket, harcaikat; Bátorítsák, erösítsék egymást a hitéletben; Örüljenek egymás lelki növekedésének, áldásainak; Keressék az együttes bizonyságtétel lehetöségét; Neveljék együtt gyermekeiket Krisztus ismeretében; Hogyan felel meg egymásnak lelkigondozói segítséget személyes problémáik és büneik rendezésében; Térjenek meg az egymás ellen nem házas bünökböl; Vallják meg az egymás ellen elkövetett bünöket és kérjenek bocsánatot egymástól; Bocsássanak meg egymásnak a megbocsátás bibliai értelmében!

Fizikai és szexuális élet Vigyázzanak a másik egészségére legalább annyira, mint a sajátjukra; Vegyék figyelembe egymás fizikai képességeit; Igyekezzenek megérteni a másik fizikai felépítését és alkalmazkodjanak hozzá; Legyenek készek segíteni, ha a másik egészségügyi problémákkal küszködik; Adják jelét a testi vonzódásuknak, egymást kölcsönösen kielégítö módon a szeretet 5 nyelve!

Célkitüzések Fil. Járhatnak-e ketten hogyan felel meg, ha nem értenek egyet? Lehetséges-e teljes egység, ha mások a céljaik? Ez jelenti a házasságuktól való elvárásaikat; Célkitüzések a családnak; Tervek a lelki növekedésre és szolgálatra; Családtervezés — gyermekek nevelési elvek .

Érdekeshozzászólások