Egységes párt erding

egységes párt erding

egységes párt erding

Ebben figyelembe vette a benalaxil korábbi felülvizsgálatát 3. Bizonyos termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását javasolta. Az említett MRL-eket felül fogják vizsgálni az e rendelet kihirdetését követő két éven belül rendelkezésre álló információk figyelembevételével.

egységes párt erding

Mivel a diklobenil már nem rendelkezik jóváhagyással az EU-ban, és az ezen anyagra vonatkozó valamennyi engedély visszavonásra került, az MRL-eknek az V. A Hatóság a saláta tekintetében meghatározott MRL csökkentését ajánlotta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását szorgalmazta. A Hatóság az állati eredetű árukra vonatkozó szermaradék-meghatározás módosítását, valamint egyes termékek tekintetében a jelenlegi MRL-ek emelését vagy megtartását javasolta.

egységes párt erding

A Hatóság arra a következtetésre jutott, hogy az árpa, a zab, a szarvasmarha -izom, -zsír, -máj és -vesea juh -izom, -zsír, -máj egységes párt erding -vesea kecseke -izom, -zsír, -máj és -vesea ló -izom, -zsír, -máj és -vesea tej tehén- juh- kecske- ló- tekintetében meghatározott MRL-ek vonatkozásában egyes információk nem álltak rendelkezésre, ezért a kockázatkezelők részéről további vizsgálatra van szükség.

A Hatóság az étkezési paprika tekintetében az MRL csökkentését javasolta. Más termékek esetében a Hatóság a jelenlegi MRL-ek emelését vagy változatlanul hagyását javasolta. Az említett laboratóriumok több anyag tekintetében is arra a következtetésre jutottak, hogy bizonyos áruk vonatkozásában a technikai fejlődés következtében egyedi kimutatási határokat kell megállapítani.

egységes párt erding

Ezt a rendeletet Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben,

egységes párt erding

Érdekeshozzászólások