Nürnberg menyasszonyok

Csak Évát nézi, látja, Pogner ötvös leányát. Mikor azután az istentisztelet véget ért s mindenki távozik, rögtön oda is lép hozzá, s megkérdezi, menyasszony-e már. A leány ajka még nem mondja ki, de a szeme rögtön elárulja a szívből jövő választ.

Olvasónapló/A nürnbergi mesterdalnokok

Éva helyett most még csak Magdaléna, a dajkája ad feleletet - de ő is zavarban van, mert ott settenkedik, rendezkedik a háttérben - Dávid. Magdaléna mondja el a lovagnak, hogy holnap dalnok verseny lesz Nürnberg városában s a győztes "mesterdalnok" a babérkoszorúval együtt Éva kezét is elnyeri.

nürnberg menyasszonyok

De mielőtt elválnak s Magdaléna elviszi magával, Éva ki is mondja szíve szerelmes válaszát. Már ott forognak, serénykednek az inasok.

A mester-tanácskozásra készítik elő a csarnokot.

nürnberg menyasszonyok

Hozzák a ingyenes motale társkereső, a dalnokszéket.

Közöttük persze Hans Sachs inasa is, a vidám Dávid. Ő hozzá fordul a lovag, hogy megtudja, miképpen lehet valaki mesterdalnokká?

Az nürnberg menyasszonyok ugyancsak elképed, mikor megtudja, hogy a frank lovag egyszerre mesterdalnokká kívánna lenni.

nürnberg menyasszonyok

És Dávid nagyot sóhajt, mikor a magyarázatba fog: "Mesterdal és nóta sokféle van nagyon," és rendkívül alapos és részletes módon sorolja el a versfaragás és éneklés sokféle csínját-bínját. S felelget Walter kérdéseire: ki a költő?

A nürnbergi mesterdalnokok

A jegyzőtől aggodalmasan óvja: ő rója fel ugyanis a hibákat, krétával, a táblára. Ki hét hibánál többet vét a szabály ellen - megbukott. Végül szívből kíván szerencsét Walter dalolásához. Lassan gyülekeznek a mesterek. A városi írnok, a mogorva Beckmesser, Pogner körül forgolódik. Szeretné kitudni, számíthat-e az ötvösmester támogatására, ha Éva kérőjeként jelentkezik a háznál.

Nürnbergi Menyasszonyi Kupa Egy régi legenda szerint egy nürnbergi aranyműves az után vágyakozott, hogy feleségül vehesse Kunigundát, egy nemes kisasszonyt. Az apa nem volt ettől elragadtatva és furfangosan meg akarta akadályozni az esküvőt. Egy feltételhez kötötte a házasságot: abban az esetben, ha az ötvös elkészít egy olyan kupát, amelyből két személy egyidejűleg úgy tud inni, hogy egy csepp sem hullik a földre, nem áll többé az esküvő útjába. Miután az aranyműves sikeresen kiállta a próbát, a történet boldog véget ért. Így készült el ez a gyönyörű Nürnbergi Menyasszonyi kupa.

Nem kap azonban semmi biztatást. Stolzingi Walter köszönti Pognert, és rögtön előáll különös kívánságával. Szeretné, ha felvennék a mesterdalnokok közé.

János Sebők - Az Ítélet Napja - Nürnberg The Day of The Judgement - Nuremberg | PDF

Beckmesser gyanakodva méregeti az ismeretlen jövevényt. Ezalatt a mesterek meg is jöttek mind, felolvassák a névsort és elkezdődhet a tanácskozás. Elsőnek Pogner, az ötvös kér szót. A régi mesterek - emlékezik vissza - igen jelentős érdemeket szereztek a művészet, a mesterdal ápolása körül.

És ő is követné e nemes ősi példát.

nürnberg menyasszonyok

Ezért a holnapi Szent János-ünnepi dalnokversenyre pályadíjat ajánl fel: a győzteshez - a megkoszorúzott költőhöz - nőül adja egyetlen leányát, Évát és véle minden vagyonát. A mesterek lelkesen üdvözlik. Az ötvösmester azután a frank lovag kérését is előterjeszti, aki mesterdalnok kívánna lenni.

Már szólítja is, és Walter előlép.

Nem követem Szerzőim

A mesterek ugyan csodálkoznak a szokatlan jelentkezőn, de itt nem különbözik egymástól úr vagy paraszt. Egyedül csak a művészet a döntő Így hát megkérdezik tőle, ki volt a mestere.

Walter egy régi könyvet olvasva, Walter von der Vogelweide verseiből tanulta a költészetet. Beckmesser okvetetlenkedik legtöbbet, fél a vetélytárstól. Végül Sachs szavára mégiscsak meghallgatják a lovag versét.

Különös eset S a szúrósszemű Sixtus Beckmesser, a jegyző, húzódva ugyan és epés érzéssel, nürnberg menyasszonyok indul.

És kénytelen-kelletlen elfüggönyzi magát a rovószékben. Walternek előbb végig kell hallgatnia a "tabulatura", a költőcéh szigorú szabályzatának sokféle törvényét és előírását, amelyeket be kell tartani a versben, rímben, dalban. Társkereső lvz csak azután ülhet a dalnokszékbe - mert a szabály szerint nürnberg menyasszonyok ott dalolhat.

De a lovag nürnberg menyasszonyok ha meg is hallgatta a töméntelen szabályt - végül mégis csak úgy énekel, ahogy a szíve sugallja. A mestereknek nürnberg menyasszonyok tetszik a szabadon szárnyaló dal, és ki is hangzik a rovószék függönye mögül a sűrű krétanyikorgás, amint Beckmesser a jegyzőtáblára a hibákat feljegyzi.

Az írnok végül már kiront a rovószékből s diadalmasan mutogatja körbe a hibatáblát, amelyen már szemernyi hely sincs.

János Sebők - Az Ítélet Napja - Nürnberg 1946 The Day of The Judgement - Nuremberg 1946

A dal nyomán szinte forradalom támad. Hans Sachs megkísérli ugyan, hogy a mesterek felháborodását lecsillapítsa, de végül a nagy zajban már egyedül csak ő hallgatja a dalnokot, ki ének közben azt a szörnyűséget is elkövette, hogy szabályellenesen felállt a dalnokszékben. A lovag dühösen otthagyja a mesterek hadonászó, izgatott gyülekezetét. Utolsónak marad Sachs, ki elgondolkozva, hosszan nézi még az üres dalnok-széket.

Pogner ötvösmester háza, előtte hárs és szemben Hans Nürnberg menyasszonyok műhelye a kanyargó utcácskában. Az inasok vidáman évődnek és táncolnak az enyhe nyári alkonyban. Magdaléna aggódva érdeklődik Dávidnál, mi lett a lovag sorsa az énekiskolában, s ijedten hallja a rossz hírt. Később Pogner és leánya érkezik az esti sétából s a város másnapi ünnepségéről beszélnek.

Mikor az ötvösmester bemegy a házba, Magdaléna szorongva súgja meg Évának, hogy a lovag próbája nem sikerült. Azután üres lesz az utca, beesteledett és Sachs műhelyajtaja elé ül dolgozni. Kezébe veszi a kalapácsot meg a cipőt, de megint leteszi.

nürnberg menyasszonyok

A munkája sehogy sem halad. Különös volt a dallama — de neki éppen azért tetszik. Végül mégiscsak dologhoz lát. Most meg Éva szökik be hozzá és ül le félénken a padra a ház sarkán.

nürnberg menyasszonyok

Sachs elcsodálkozik, hogy a leányasszony ilyen későn ébren van. De ki lesz a vőlegény, a kérő? Beckmesser, kinek éppen cipője készül? Éva úgy gondolta, hogy talán Sachs is részt vesz — ő érette — a versenyben. De Sachs — ha egyszer gondolt is erre — tudja, hogy ma már Walter lovag is itt van Nürnbergben Éva — hiszen ezért jött — szeretné a mestert a mai énekiskolában történtekről kifaggatni.

Első felvonás[ szerkesztés ] Helyszín: A Katalin-templom Nürnbergben Walter von Stolzing, egy régi nemesi családból származó frank lovag eladta ősei egykori birtokát, hogy Nürnbergben, a polgári világban találjon új otthonra. A gazdag aranyműves, Veit Pogner házában talált szállásra.

De csak annyit tud meg, hogy a lovag végleg elbukott, és duzzogva hagyja ott Sachsot. Walter is felháborodottan jön s csüggedten panaszolja, hogy a mestereknek nem kellett a dala.

Elkeseredésében kéri, hívja Évát, szökjenek meg.

Ón esküvői pohár díszdobozban

De most kürt szól az éjszakában. Walter kardjához kap. Walter a hárs lombjai mögé rejtőzik, míg az őr szava el nem hangzik. Éva Magdaléna ruháját vette magára, már szökne is Walterrel, azonban Hans Sachs meggátolja őket nürnberg menyasszonyok lámpáját meggyújtja s annak fénye éppen arra az útra esik, amerre a fiatalok szökni akarnak.

Érdekeshozzászólások