Oldal fb ülése, Oldalak (menü)

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY

Jelen határozat elfogadásával érvényes és hatályos. Szavazás számaránya: egyhangú szavazás. A határozatot a www.

ingyenes iszlám találkozó helyén megfelel női whatsapp

Az FB egyhangúlag elfogadta, hogy az OHÜ hivatalos dokumentumait megjelentető forrás a Magyar Nemzet országos terjesztésű napilap legyen. Amennyiben Jártas Antal FB elnök megállapítja, hogy a szükséges korrekciók megtörténtek, akkor és csak akkor hozzájárul, hogy az üzleti tervet továbbítsák jóváhagyásra az Alapító részére.

Társadalmi Párbeszéd Színház Archívum - Oldal 3 a 4-ből - Védegylet

Szervezeti és Működési Szabályzatát. Közbeszerzési Szabályzatát a jelen határozatban foglalt módosítások megtörténtét követően.

  1. Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság határozatai - jambalaya.hu - Közérdekű adatok
  2. Szabad muzulmán esküvői találkozó
  3. Hírek Hadihajó-alkatrészt tervezett
  4. Két elnökségi ülés között történt események
  5. De milyen eszközöket tudnának felhasználni az oldal uralásához?

Amennyiben Jártas Antal elnök megállapítja, hogy a szükséges korrekciók megtörténtek, akkor és csak akkor, az FB hozzájárul, hogy a Közbeszerzési Szabályzatot továbbítsák az Alapító részére. Szavazás aránya: egyhangú szavazás. Elektronikus szavazás Az FB hozzájárul, hogy a Az ÜFB egyhangúlag utasítja a belső ellenőrzést, hogy haladéktalanul kezdje meg az OHÜ közszolgáltatókkal kapcsolatos elszámolási rendjének vizsgálatát, tárja fel az esetleges hiányosságokat, tegyen javaslatot annak érekében, oldal fb ülése az elszámolási rend pontos és ellenőrizhető legyen.

singlebörse greifswald hit gyülekezete társkereső

A belső ellenőrzés és az ellenőrzési osztály Az ellenőrzési ütemtervet a FB havi bontásban kéri azzal, hogy a negyedévet követő első FB ülésre a negyedéves jelentéseket mindkét osztály az ügyvezető útján terjessze az FB elé.

Az utólagos ellenőrzések során az egyes kifizetésekért való felelősség utólag is megállapítható legyen az elszámolási rendszerben.

Társadalmi Párbeszéd Színház

Ennek keretében legalább tíz konkrét kifizetés bonyolítását ellenőrizzék, és jelentésben mutassák be az FB részére. Felelős: Vámosi Oszkár. Határidő: A szavazás számaránya: egyhangú szavazás.

Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság az OGyHT módosítását megtárgyalta és — a javasolt verziót - elfogadta, az előkészítő anyag elkészítését döntésével támogatta, valamint az ügyvezetőt az ÜFB elnökkel együtt ügy továbbvitelére az felhatalmazza. Az üzleti terv kizárólag az ÜFB elnökének jóváhagyását követően terjeszthető fel az Alapító részére.

A véglegesített üzleti terv elfogadásáról az ügyvezető tájékoztatja a további ÜFB tagokat is.

  • Ülés - AUDI - SEAT - ŠKODA - VOLKSWAGEN - patentek - | Láng Kft. webáruház
  • Kislemez friedberg
  • Véleményelhárítás | Magyar Narancs

Ügydöntő Felügyelő Bizottsága elfogadja az OHÜ Nonprofit Kft-nek, az ügyvezető által előterjesztett, független könyvvizsgálói jelentéssel alátámasztott, Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az OHÜ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Javadalmazási Szabályzatát megtárgyalta, azt előzetesen jóváhagyta, valamint az Alapítónak jóváhagyásra javasolja.

Az OHÜ Kft. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az Alapító Okiratnak az előterjesztés szerinti módosítását jóváhagyja, valamint felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy az Alapító Okirat módosítását terjessze fel Alapítói jóváhagyásra. Ennek értelmében támogatja, hogy az Alapító Okiratban rögzítésre kerüljenek az alábbiak: a A társaság éves beszámolójának közhasznúsági tevékenységéről szóló mellékletét oly módon kell elkészíteni és az Felügyelő Bizottság elé terjeszteni, hogy a Felügyelő Bizottság döntését követően az legkésőbb május hónap tízedik napjáig — amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor az ezt követő első munkanapig — az Alapító felé elfogadás céljából előterjesztésre kerüljön.

ingyenes hirdetések rendkívüli ülést flörtölés jeleit

Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat 9. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága egyhangú szavazattal elfogadja a Ügydöntő Felügyelő Bizottsága az Alapító Okirat Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság eredményfelosztás keretében javaslatot tesz arra, hogy az OHÜ 4,5 millió Ft-t fordítson törzstőke emelésre, a többit pedig helyezze eredménytartalékba.

Két elnökségi ülés között történt események

Az ÜFB kéri a Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság kéri a határozatának felterjesztését az Alapító határozat meghozatala céljából. Ügydöntő Felügyelő Bizottsága úgy határoz, hogy — összhangban a Oldal fb ülése részéről e tárgyban érkezett levél tartalmával - az OHÜ törzstőkéje az eredménytartalék terhére 2,5 millió Ft-tal, azaz Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a törzstőke emeléssel kapcsolatos döntését felterjesszék az Alapító részére az Alapító határozat meghozatala céljából.

Az Ügydöntő Felügyelő Bizottság felhatalmazza az ügyvezetőt, hogy a módosításokat felterjessze alapítói jóváhagyásra.

Érdekeshozzászólások