Mentes találkozó 40,

mentes találkozó 40

Szolnok Megyei Néplap, Napirendjéül időszerű politikai kérdések megtárgyalá­sát javasolja. MTI Kínai—szovjet kapcsolatok Külügyminiszteri találkozó Eduard Sevardnadze szov­jet külügyminiszter szerdán a késő esti órákban érkezik Pekingbe s csütörtökön kezdi meg hivatalos látogatását, azaz tárgyalásait Csien Csi- csen kínai külügyminiszter­rel.

Hozzászólás a cikkhez Evangélikus–református püspöki találkozó Régóta várt találkozóra került sor szeptember én a dobogókői Manréza Spirituális és Konferenciaközpontban, ahol négy református és három evangélikus püspök egy teljes napon át tanácskozott egymással. Jelen voltak még az egyházak adminisztratív vezetői is: a zsinati tanácsosok és az országos irodák igazgatói. Szebik Imre, Szabó István és Gáncs Péter Budapestről, Márkus Mihály Tatáról, Ittzés János Győrből érkezett – a ezzel mintegy jelezve, hogy a két protestáns egyház vezetése az ország egészének evangélikusságát és reformátusságát képviselte, jóllehet nem hivatalos és döntéshozó grémiumról volt szó. Az alapos és őszinte információ- és véleménycserére épülő együttlét ugyan nem volt mentes a vitától sem, mégis testvéri légkörben zajlott.

A szovjet diplomácia ve­zetőjét fogadja több kínai párt és állami vezető, és Sanghajban találkozik vele Teng Hsziao-ping, Kína első számú politikusa. A pekingi kínai—szovjet külügyminisz­teri tárgyalások középpont­jában az ez év első felére tervezett kínai—szovjet csúcstalálkozó gyakorlati előkészítése áll.

mentes találkozó 40

Emellett ter­mészetesen megvitatnak más, Iközös érdeklődésre számot tartó bilaterális és nemzet­közi kérdéseket is. Emlékeztetnek rá, hogy Külön fon­tosságot ad a szerdán kezdő­dő hivatalos tárgyalásoknak az a tény, hogy ezeken a tár­ Folytatás a 2.

Szolnok Megyei Néplap, február ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Előzőleg Várkonyi a luxem­burgi parlament tagjaival ta­lálkozott. Tájékoztatta a képviselőket a magyar re­formfolyamatról és külpoli­tikai törekvéseinkről.

mentes találkozó 40

Az ér­deklődés igen társkereső djerba volt, több mint tucat kérdésre kellett válaszolnia a minisz­ternek. Ezt követte szívélyes légkörű találkozója René Urbanyval a luxemburgi KP elnökével.

Csütörtökön kezdődik a Nemzetközi Mini Találkozó

A zsúfolt programban sze­repelt még mentes találkozó 40 Guardian Eu­rope amerikai tőkéjű válla­lát luxemburgi leányvállala­tának a floafs-liveget gyártó Luxguard gyárának megte­kintése. Az ultramodern üzem a mintája annak, ame­lyet a Hunguard Float-Uveg KFT — a Magyar Üvegipari Művek és a Guardian Europe vegyesvállalata — az oroshá­zi Üveggyár korszerűsítésé­vel hoz létre végére, millió dolláros közös beru­házással.

mentes találkozó 40

Luxemburgi jogi személlyel kötött szerződés révén világszínvonalú tech­ Folytatás a 2. Tizen­hat éves működése során ban ért el először 1 mil­liárd forintnál nagyobb ár­bevételt, és először jelent meg termékeivel a tőkés piacon.

Evangélikus Élet

A Szovjetunióba szállított Tyler-típusú áruházi beren­dezéseket korszerűsítették az árokszállási gyárban. Az egyszerűbb, kevesebb anya­got és emberi munkát igény­lő, energiatakarékos hűtőpul­tok egy NSZK-beli cég tet­szését nyerték el. A tőkés piacon való megkapaszkodás érdekében korszerűsítették a gyártásit. Az idei feladatok között a rekonstrukció foly­tatása és új piac keresése szerepel.

Account Options

Ennék során egyip­tomi és izraeli szakemberek­kel tárgyaltak. Így jellemezte az el­múlt esztendő mentes találkozó 40 eredmé­nyeit Berecz Frigyes ipari miniszter tegnapi sajtótájé­koztatóján.

Mint mondta, az állami ipar eredményei az előző évhez képest szá­zalékkal visszaestek, ugyan­akkor az ipari szövetkezete­ké és a magánkisiparé javul­tak. Különösen a gépipar teljesítménye maradt el.

A kohászat viszont kihasználta a tőkés piacon tapasztalt konjunktúrát, e piacra jóval többet expor­tált mint korábban, és egyes termékek árát 50—60 száza­lékkal is emelni tudta.

A miniszter arról is szólt, hogy fokozatosan megszűnik az ipar költségvetési támo­gatása. Néhány évvel ezelőtt költségvetési befizetéseik egynegyedét, több mint 40 milliárd forintot az állam visszajuttatott különböző tá­mogatások formájában, ta­valy ez az összeg már csak 26 milliárd forint volt.

 • Flört handynummer
 • Перепрыгнув через веревку, он побежал по ступенькам, слишком поздно сообразив, куда ведет эта лестница.
 • Társkereső profilt nőknek
 • Mondat honlap bemutatása találkozó
 • В Третий узел заглянул Стратмор.
 • Valaki komolyan tudni
 • Так он и .

Az idén a bányászat, a kohá­szat és a könnyűipar még kap kisebb támogatást, ösz- szesen 11—12 milliárdot, Je a vegyiparé megszűnik, a gépiparban pedig az eddigi­nél is magasabb lesz az el­vonás aránya.

A napi tonna kapacitású malom építése jól halad.

Szolnok Megyei Néplap, 1989. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

A mintegy millió forintos saját kivitelezésű beruházás az idén készül el. A malom elkészültével lehetővé válik a tésztagyártáshoz szükséges alapanyagok helyben történő gyártása. Képünkön a malom lisztsilóját szerelik. MTI fotó: Jusztin Tibor Egytestűiét városi pártbizottság lesz Tiszafüreden Megválasztották a küldöttértekezlet bizottságait és tisztségviselőit Tegnap délután ülést tar­tott a tiszafüredi városi pártbizottság.

Napirenden szerepelt egy jelentés á fe­gyelmi bizottság -tavalyi munkájáról, valamint a párt- bizottság beszámolója az A városi 'pártbizottság megvá­lasztotta a februárban tar­tandó városi küldöttgyűlés bizottságait és tisztségvise­lőit.

 • Cochran és aubry túlélő társkereső
 • К ней снова вернулись страхи, связанные с новой попыткой найти ключ Хейла в Третьем узле.
 • Keres nő 45 50 éves
 • Senior női találkozó 53
 • Наконец-то, подумал пассажир такси.
 • Éves társkereső 50
 • Когда десять лет назад Сьюзан поступила в агентство, Стратмор возглавлял Отдел развития криптографии, являвшийся тренировочной площадкой для новых криптографов, криптографов мужского пола.

A küldöttgyűlés lesz hi­vatott a megye első egytes- tületű városi pártbizottságá­nak megválasztására.

A vá­rosi pártbizottság tegnapi ülésén döntött arról is, mentes találkozó 40 négy községi az abádszalóki, a tiszaburai, a tiszaörsi és a tiszaszentimrei és három üzemi pártbizottság a hajó­gyári, az alumíniumgyári és a Hámán Kató Tsz-é dele­gálási jogot kapjon a városi pártbizottságba.

Нам нужно число. Он нас надул. Это кольцо - обман.

A pártbizottság ülése után az egytestületű pártbizott­ságról beszélgettünk a váro­si pártbizottság első titkárá­val és titkáraival. Interjúnk a 3.

Photos 2x, ~18,33 MB A A szervezők a klasszikus Mini és az újkori MINI modellek több ezer rajongóját várják az eseményre, a világ minden tájáról. A vezetési élmény és az összetéveszthetetlen stílus jegyében megszervezett fesztiválhétvége idén a portugáliai Praia de Mira üdülővárosba invitálja a Nemzetközi Mini Találkozó IMM — International Mini Meeting résztvevőit.

Megalakult az IBUSZ-klub Rekordforgalommal zárta at a legrégibb magyar utazási iroda Családi alpesi üdülést, napos nyelvtanfolyamokkal összekötött angol és német utakat, olcsó, egynapos szabadkai programot is kínál az idén az IBUSZ Hazánkat is felkeresi Kim De Dzsung elindult eurípai kőrútjára Elindult kedden Szöulból 16 naoos európai kőrútjára Kim De Dzsung, a legismer­tebb dél-koreai -ellenzéki politikus, a Béke és Demok­rácia Pártjának elnöke.

Kim a tervek szerint febru­ár 12— Munkatársai szerint utazá­sának célja az, hogy erősít­se pártja kapcsolatait a fel­keresett országok vezető po­litikai tényezőivel.

A Hűvösvölgyben, a gu- lyásparty színhelyén fogadta tegnap az újságírókat dr.

mentes találkozó 40

Az IBUSZ vezér­kara örömteli eredmények­ről, de minden eddiginél na­gyobb áldozatokat követelő munkáról adott számot. Az általános forgalmi adó és a világútlevél bevezetése új helyzetet teremtett az ide­genforgalomban, mind a szervezésben, mind a gazdál­kodásban.

mentes találkozó 40

Része­sedése a magyar idegenfor­ Folytatás a 3. A szállítások hűtővagonok­ban és kamionokban történ­nek az ötezer tonnás hűtő­házból — nzs — A vállalat közismert termékeit től laborató­riumi vizsgálatnak is alávetik A jobb ellátás érdekében — egészben és darabban is — forgalmaznak hízott libát JBavemfik.

Érdekeshozzászólások